נתונים מכפר ריינה

מצ"ה הנתונים...

  • גובה ביצה בכוס 1 בס''מ: 0
  • גובה ביצה בכוס 2 בס''מ: 0.3
  • גובה ביצה בכוס 3 בס''מ: 0.5