my house

הממצאים שהתקבלו בניסוי שביצעתי הם : 

  • היקף הביצה חסרת הקליפה החיצונית לפני הניסוי בסנטימטרים: 14.5
  • היקף הביצה שנמצאת במים בלבד בסוף הניסוי בסנטימטרים: 16
  • היקף הביצה +10 כפות סוכר בסוף הניסוי בסנטימטרים : 13.5
  • היקף הביצה שנמצאת במים + 20 כפות סוכר בסוף הניסוי בסנטימטרים: 11