Kitchen , My House

 

:הנה הניסוי שביצעתי והתוצאות שקיבלתי
 

  • היקף הביצה חסרת הקליפה החיצונית לפני הניסוי בסנטימטרים: 14.3
  • היקף הביצה שנמצאת במים בלבד בסוף הניסוי בסנטימטרים: 15.7
  • היקף הביצה +10 כפות סוכר בסוף הניסוי בסנטימטרים : 13.8
  • היקף הביצה שנמצאת במים + 20 כפות סוכר בסוף הניסוי בסנטימטרים: 10.7