גבעת אלה

מסקנה ככל שמומס יותר מלח הביצה צפה גבוה יותר.

  • גובה ביצה בכוס 1 בס''מ: 0
  • גובה ביצה בכוס 2 בס''מ: 0.5
  • גובה ביצה בכוס 3 בס''מ: 1