antractica and water level

Created at: 2018-01-12 10:41:08


אחרי שקראתי את השאלה שלכם והרקע התיאורטי אני ישר חשבתי על אנטארקטיקה ומפלס המים, (זאת הייתה הנקודה על המפה שלי), ועלתה בראשי השאלה הבאה:

האם היתוך הקרח באזורים האלה יגרום לעליה במפלס המים?

כדי לענות על השאלה עשיתי את הניסוי הבא:

 

כמו שראיתם בסרטון היתוך הקרח לא גרם לעלייה במפלס המים בכלל והמים לא נשפכו מהקופסא. והתברר שלא משנה מה הוא נפח הקרח שצף במים, מפלס המים נשאר אותו דבר אם הקרח נתך.

התופעה הזאת קשורה לאנומליה של המים והעובדה שכאשר קרח נתך הנפח שלו קטן, אבל יש עוד חישובים מתמטיים שקשורים ליחס בין הקרח שמעל המים ומתחת לו שמוכיחים את הדבר הזה. אפשר לקרוא על ההסבר המדעי וההוכחה בדף הבא:

http://smithplanet.com/stuff/iceandwater.htm

והשאלה עכשיו, למה כל הזמן מדברים שהיתוך הקרח באנטארקטיקה יגרום לעלייה גדולה במפלס המים והאם הדבר הזה מדויק?  והתשובה היא שבאנטארקטיקה יש קרקע אמתי  מתחת לקרח ולא כולו צף על המים ואז אם הוא נתך והמים מחליקים לתוך הים והאוקיאנוסים אז בטח מפלס המים יעלה.

רים ריאן