israel

Created at: 2018-01-14 22:17:55


לאחר הצפייה בסרטון ובשאלה רציתי לנסות לבדוק את תהליך ההקפאה של המים- מהיכן המים מתחילים לקפוא והאם באמת יכול להיווצר מצב בו חלק מהמים קופאים וחלקם נשארים במצבם הנוזלי. כפי שניתן לראות בסרטון לאחר הקפאה של חצי שעה במקפיא נוצרה שכבה עליונה של קרח במים שבכוס, בעוד שבתחתית נשארו עוד מים במצבם הנוזל. כמובן שלאחר שעה-שעתיים כל המים שבכוס יקפאו, זאת לעומת אגמים/אוקיינוסים במקומות קפואים שהשכבה העליונה קופאת אך האגם שמתחת נשאר.