בית לחם הגלילית

Created at: 2018-05-23 22:17:37


  • חומר 1: צלחת פלסטיק
  • זמן 1 בדקות: 155
  • חומר 2: צלחת חרסינה
  • זמן 2 בדקות: 7.12
  • חומר 3: צלחת מתכת
  • זמן 3 בדקות: 1.04