זמן להתייבשות

Created at: 2018-06-04 18:26:57


הזמן להתייבשות

  • טמפרטורה : 20
  • אחוז ללחות : 60
  • זמן ייבוש : 3
  • שם יישוב : arraba