השפעת כמות המנטוס על נפח הגז בקולה

Created at: 2018-06-04 19:39:47

בתמונות מוצג הניסיון בהוספת 2 מכמות המנטוס , ניתן לראות שנפלטה כמות גז והבלון התנפח , באותו אופן עשיתי את התהליך עוד שלושה פעמים עם הוספת כמויות שונות של מנטוס

ולפי התוצאות ניתן לראות כי כן כמות המנטוס משפיעה על נפח הגז שבקולה כך שככל שהוספנו מנטוס נפח הבלון עלה וזה בגלל פליטת יותר ויותר מהגש שבקולה 

  • היקף בלון 1: 12
  • היקף בלון 2: 16.5
  • היקף בלון 3: 21
  • היקף בלון 4: 25