rasha tarabieh

Created at: 2018-06-04 21:07:01


ניסוי מאוד מעניין ומלהיב.

כפי שהזכרת ! תופעה זו מנוגדת לתכונת רוב החומרים המתכווצים במצב מוצק.

בקוטבי כדור הארץ ניתן לראות זאת באופן משכנע - לולא היו הקרחונים צפים מעל פני המים ומהווים שכבה מבודדת היו כל המים קופאים כאשר מחוץ להם הייתה ירידה דרסטית בטמפרטורה, ובעלי חיים לא היו יכולים להתקיים בתוך המים. 

המלצה לשיפור,הייתי מראה את המבנה האטומי של גביש קרח , לעומת זה של מים נוזליים