חוקי ניוטון
Edited BY: Shadi Asakle
Edit Date: 2016-10-03 00:21:22
Question:

שני תלמידים יושבים על כיסאות זהים, ופונים זה אל מול זה. אחד התלמידים מניח את רגליו על ברכי התלמיד השני, דוחף אותו וגורם לתנועה. איזה מבין המשפטים מתאר את מה שמתרחש במהלך הדחיפה כל עוד רגליו של התלמיד הראשון נוגעות בשני?

Question Created By: Shadi Asakle
Creation Date: 2016-10-03 00:18:28
View Question