שפת C
Edited BY: mohamed alwan
Edit Date: 2016-11-16 11:39:38
Question:

כתוב תוכנית שקלטת 4 מספרים ומדפיסה הזוגים של הארבעה מספרים

Question Created By: mohamed alwan
Creation Date: 2016-11-16 11:40:50
View Question