שפת C
Edited BY: Fared Razouq
Edit Date: 2016-11-16 23:41:35
Question:

כתוב תוכנית קולטת שני משתנים x ו y (להניח שהקלט חייב להיות חיובי ) ומדפיסה x בחזקת y.

Question Created By: Fared Razouq
Creation Date: 2016-11-16 23:41:53
View Question