שפת C
Edited BY: mohamed alwan
Edit Date: 2016-11-17 01:39:22
Question:

כתוב תוכנית אשר קולטת 4 מספרים ומדפיסה את הזוגיים מבין הארבעה.

 

Question Created By: mohamed alwan
Creation Date: 2016-11-16 11:40:50
View Question