שאלות #C
Edited BY: Simon Avshalom
Edit Date: 2016-11-20 01:06:27
Question:

1. כתוב תוכנית הקולט מספר תלת סיפרתי ומפרקת את המספר התלת 
.ספרתי ל3 גורמים: ליחידות, עשרות, ומאות
2. כתוב תוכנית הקולטת שני מספרים ומדפיסה את המספרים  בין שני המספרים שנקלטו.
3. כתוב תוכנית הקולטת שני מספרים  ומדפיסה את  הערך הגדול מבין המספרים.
4.  כתוב תוכנית הקולטת שלושה מספרים שלמים ומדפיסה את המספרים זה מתחת לזה מהגדול לקטן .

 

Question Created By: Simon Avshalom
Creation Date: 2016-11-20 01:07:38
View Question