שאלה למתחילים בשפת C
Edited BY: Asaad Morani
Edit Date: 2016-11-20 23:13:14
Question:

כתוב תוכנית אשר רצה מ 1- עד 150 והיא מדפיסה את המספרים שמתחלקים ב- 15

Question Created By: Asaad Morani
Creation Date: 2016-11-16 14:06:27
View Question