שפת C
Edited BY: yara daghash
Edit Date: 2016-11-23 20:09:29
Question:

בעזרת לולאה כתוב תוכנית שתקלוט 30 מספרים שלמים , ותדפיס את המספר הגדול ביותר ואת המספר הקטן ביותר 

Question Created By: yara daghash
Creation Date: 2016-11-21 11:07:15
View Question