?האם כמות המלח תלויה במידת הציפה של ביצה
Edited BY: nadine atamly
Edit Date: 2017-01-02 17:40:49
Question:

אם נשחרר ממנוחה גוף מוצק שצפיפותו קטנה מצפיפות הנוזל שבתוכו הוא טבול מכל עבריו, הגוף יואץ כלפי מעלה. הדברים ישתנו כאשר הגוף יתחיל להגיח מן המים. כוח העילוי יקטן, ויחד עמו יקטן הכוח השקול. במצב מסוים (בגובה מסוים) סכום הכוחות יהיה אפס. אם נשחרר את הגוף ממנוחה במצב הזה, הוא יישאר במנוחה.אבל מה יקרה בהוספת עוד חומר כמו מלח על כוח העילוי!??

Question Created By: nadine atamly
Creation Date: 2017-01-02 15:19:40
View Question