?מסוק בלתי אפשרי
Edited BY: Dan Markowitz
Edit Date: 2017-06-04 13:14:03
Question:

בסרטון מוצג מסוק שלהביו נראים שאינם מסתובבים, אבל המסוק נשאר באוויר.

בצעו את הניסוי הבא ובחרו את ההסבר הנכון ביותר לתפועה. 

Question Created By: Dan Markowitz
Creation Date: 2017-06-04 13:12:18
View Question