בדיקה
Edited BY: irit talmor
Edit Date: 2017-12-10 17:02:26
Question:

מדוע האגמים אינם קופאים?

Question Created By: irit talmor
Creation Date: 2017-12-10 17:00:00
View Question