בדיקה
Edited BY: irit talmor
Edit Date: 2017-12-10 17:51:54
Question:

 מדוע האגמים אינם קופאים בחורף?

Question Created By: irit talmor
Creation Date: 2017-12-10 17:00:00
View Question