מדידת קבוע הגרביטציה בעולם באמצעות המרת אנרגיה
Edited BY: balsam jabareen
Edit Date: 2017-12-11 17:19:27
Question:

שאלת המחקר:

האם וכיצד משפיע המיקום הגאוגרפי בעולם על ערך קבוע הגרביטציה?


מהלך המחקר:

במענה למחקר זה ציין על גבי המפה את המיקום המדוייק של הניסוי

הכנה לניסוי:

  1. מורידים את התוכנת טרקר ומתקינים על המחשב: https://physlets.org/tracker
  2. הדרכה לגבי שימוש בתוכנה נמצא בקישור: https://youtu.be/eqxmQffFiB0

 הניסוי עצמו:

  1. בוחרים אזור אשר בו ניתן לזרוק גוף מגובה מסויים (גבוה ממטר)
  2. מציבים מוט/סרגל ידוע באורכו ושניתן לראותו במצלמה באזור הנפילה
  3. מציבים מצלמה אשר תצלם את נפילת הגוף לכל אורכה (לפחות בשלושים תמונות בשניה)
  4. מפילים גוף בנפילה חופשית מגובה מסויים (גבוה ממטר אחד) ומצלמים את הנפילה
  5. שומרים את הסרטון ומנתחים אותו בתוכנת טרקר לפי ההוראות באתר התוכנה/לפי סרטון ההדרכה
  6. מתוך ניתוח הסרטון מוצאים את גובה הנפילה ואת זמן הנפילה לרצפה
  7. את הגובה (במטרים) ואת הזמן (בשניות) מכניסים כתשובה לשאלות הבאות

 


הסברים תאורטיים:

נוסחת חישוב הגרביטציה נעשית בצורה בה מסתמכים רק על הגובה והזמן:

X = V0t + 0.5 * a * t2

h = 0 + 0.5 * g * t2

g = 2*h/t2

נוסחת חישוב המהירות נעשית בצורה הזו בה מסתמכים רק על הגובה והזמן:

Vt = V0 + a*t

Vt = 0 + g*t

Vt = (2*h/t2)*t = 2 * h / t

המרת אנרגיה:

מחוק שימור האנרגיה נובע כי     mgh = 0.5 * m * v2

כי כל האנרגיה הפוטנצילית הופכת לאנרגיה קינטית.

Question Created By: balsam jabareen
Creation Date: 2017-12-11 17:15:32
View Question