האנומליה של המים
Edited BY: Tal Yachin
Edit Date: 2017-12-13 17:43:18
Question:

מדוע קרחונים צפים על פני המים?

Question Created By: irit talmor
Creation Date: 2017-12-10 17:00:00
View Question