האנומליה של המים
Edited BY: Tal Yachin
Edit Date: 2017-12-13 19:48:38
Question:

לאחר היכרות עם התופעה, כיצד יתכנו חיים מתחת לאגמים קפואים?

(צריך לדייק את השאלה, אולי יש אגמים שבאמת כל האגם קופא?)

Question Created By: irit talmor
Creation Date: 2017-12-10 17:00:00
View Question