האנומליה של המים
Edited BY: Tal Yachin
Edit Date: 2017-12-14 19:28:08
Question:

לרוב, כאשר חומר משנה מצב צבירה מנוזל למוצק - נפחו קטן. בשונה ממרבית החומרים, כאשר המים משנים מצב צבירה מנוזל למוצק -  נפחם גדל. תופעה זאת נקראת "האנומליה של המים".

תיאור התופעה:

כאשר מקררים את המים, צפיפותם גדלה ונפחם גדל. כשהם מגיעים לטמפ' של 4 מעלות, המכונה נקודת האנומליה, צפיפות המים קטנה ונפח המים מתחיל לגדול בחזרה. ב-0 מעלות, כאשר המים במצב קפוא, הצפיפות שלהם קטנה יותר והנפח שלהם גדול יותר מאשר במצבם הנוזלי.

חומר שצפיפותו נמוכה צף על חומר שצפיפותו גבוהה.

לאחר ההיכרות עם התופעה, כיצד יתכנו חיים מתחת לאגמים קפואים?

(צריך לדייק את השאלה, אולי יש אגמים שבאמת כל האגם קופא?)

Question Created By: irit talmor
Creation Date: 2017-12-10 17:00:00
View Question