האנומליה של המים
Edited BY: irit talmor
Edit Date: 2017-12-25 22:54:32
Question:

 

לרוב, כאשר חומר משנה מצב צבירה מנוזל למוצק, נפחו קטן. לעומת זאת, כאשר המים משנים מצב צבירה מנוזל למוצק, נפחם דווקא גדל. תופעה זאת נקראת "האנומליה של המים".

תיאור התופעה:

כאשר מקררים את המים, צפיפותם גדלה ונפחם גדל. כשהם מגיעים לטמפ' של 4 מעלות, המכונה נקודת האנומליה, צפיפות המים קטנה ונפח המים מתחיל לגדול בחזרה. ב-0 מעלות, כאשר המים במצב קפוא, הצפיפות שלהם קטנה יותר והנפח שלהם גדול יותר מאשר במצבם הנוזלי.

חומר שצפיפותו נמוכה צף על חומר שצפיפותו גבוהה.

לאחר ההיכרות עם התופעה, כיצד ייתכנו חיים מתחת לאגמים קפואים?

Question Created By: irit talmor
Creation Date: 2017-12-10 17:00:00
View Question