האנומליה של המים
Edited BY: Tal Yachin
Edit Date: 2017-12-25 23:11:51
Question:

לרוב, כאשר חומר משנה מצב צבירה מנוזל למוצק, נפחו קטן. לעומת זאת, כאשר המים משנים מצב צבירה מנוזל למוצק, נפחם דווקא גדל. תופעה זאת נקראת "האנומליה של המים".

תיאור התופעה:

כאשר מקררים את המים, צפיפותם גדלה ונפחם גדל. כשהם מגיעים לטמפ' של 4 מעלות, המכונה נקודת האנומליה, צפיפות המים קטנה ונפח המים מתחיל לגדול בחזרה. ב-0 מעלות, כאשר המים במצב קפוא, הצפיפות שלהם קטנה יותר והנפח שלהם גדול יותר מאשר במצבם הנוזלי.

חומר שצפיפותו נמוכה צף על חומר שצפיפותו גבוהה.

הסרטון הבא מתאר את התופעה באמצעים גרפיים:

 

לאחר ההיכרות עם התופעה, כיצד ייתכנו חיים מתחת לאגמים קפואים?

Question Created By: irit talmor
Creation Date: 2017-12-10 17:00:00
View Question