צמיגות
Edited BY: Nabil Toumie
Edit Date: 2017-12-28 10:48:34
Question:

דני  ודפנה עשו שני ניסויים שבהם רצו למדוד את הצמיגות של כמה חומרים . את התוצאות שהם קיבלו הם הציגו בשתי טבלאות :

התוצאות שקיבל דני :

סוג החומר

צמיגות [Pa*s]

מים ( בטמפרטורה 25 מע"צ)

0.984

דבש ( בטמפרטורה 25 מע"צ)

2.500

דבש מעורבב עם 5% מים

0.850

דבש בטמפרטורה אפס

2.345

 

 

התוצאות שקיבלה דפנה :

סוג החומר

צמיגות [Pa*s]

מים ( בטמפרטורה 25 מע"צ)

0.984

דבש ( בטמפרטורה 25 מע"צ)

2.500

דבש מעורבב עם  5% מים

2.420

דבש בטמפרטורה אפס

2.700

 

מי לדעתך קיבל את התוצאות הנכונות ?

Question Created By: Eran Gold
Creation Date: 2017-12-29 22:46:28
View Question