חוק השלישי של ניוטון
Edited BY: enav araidy
Edit Date: 2018-03-01 14:19:31
Question:

 

החוק השלישי של ניוטון מסבר שלכל פעולה יש תגובה שווה לה בכיוון ההפוך והחץ שבציור מציין את כמות הכוח אם הוא ארוך יותר כמות הכוח המשפיעה על הגוף האחר גדולה יותר .

מהי ההשפעה של אורך החץ המשמש ציור על כוח הגוף ?

 

Question Created By: enav araidy
Creation Date: 2018-03-01 08:34:00
View Question