חוקי ניוטון
Edited BY: bc bc
Edit Date: 2016-05-20 19:25:11
Question:
שני תלמידים יושבים על כיסאות זהים, ופונים זה אל מול זה. אחד התלמידים מניח את רגליו על ברכי התלמיד השני, דוחף אותו וגורם לתנועה. איזה מבין המשפטים מתאר את מה שמתרחש במהלך הדחיפה כל עוד רגליו של התלמיד הראשון נוגעות בשני.
Question Created By: bc bc
Creation Date: 2016-05-20 19:26:09
View Question