לחות האוויר
Edited BY: amany sawaida
Edit Date: 2019-11-24 13:13:33
Question:

לחות היא מידת הרטיבות שנמצאת באוויר. היא יכולה להימדד כלחות מוחלטת שהיא מסת המים המצויה בנפח אוויר מסוים, או כפי שלרוב משתמשים כלחות יחסית, שהיא היחס של הלחות המוחלטת מחולקת בלחות המוחלטת שתייצר טל באותה טמפרטורה.

צפו בסרטון המסביר על הלחות באוויר רק בדקה הראשונה:

אז בעצם אנו מעוניינים לבדוק מהו הקשר בין מרחקך מהים לבין מידת הלחות שבאוויר סביבך?

למדידת הלחות באוויר נשתמש בבאפליקציה https://play.google.com/store/apps/details?id=amuseworks.thermometer

התמונה על עטיפת הסרט

Question Created By: amany sawaida
Creation Date: 2019-11-24 13:08:54
View Question