לחות האוויר
Edited BY: amany sawaida
Edit Date: 2019-11-25 10:22:30
Question:

לחות האוויר:

לחות היא מידת הרטיבות שנמצאת באוויר. היא יכולה להימדד כלחות מוחלטת שהיא מסת המים המצויה בנפח אוויר מסוים, או כפי שלרוב משתמשים כלחות יחסית, שהיא היחס של הלחות המוחלטת מחולקת בלחות המוחלטת שתייצר טל באותה טמפרטורה.

צפו בסרטון המסביר על הלחות באוויר רק בדקה הראשונה:

אז בעצם אנו מעוניינים לבדוק מהו הקשר בין הטמפרטורה לבין אחוז הלחות שבאוויר? ומה הקשר בין מרחקך מהים לבין אחוז הלחות שבאוויר סביבך?

למדידה הקשר בין הטמפרטורה לבין אחו הלחות, נבצע באותו היום כמה מדידות, ונשתמש באפליקציה למדידת טמפרטורה ואחוז הלחות באוויר:

 https://play.google.com/store/apps/details?id=amuseworks.thermometer

 

התמונה על עטיפת הסרט

Question Created By: amany sawaida
Creation Date: 2019-11-24 11:08:54
View Question