לחות האוויר
Edited BY: amany sawaida
Edit Date: 2019-12-03 16:23:43
Question:

לחות האוויר:

לחות היא מידת הרטיבות שנמצאת באוויר.

יכולים למדוד אותה ע"י מסת המים המצויה בנפח אוויר מסוים, או כלחות יחסית, שהיא היחס של הלחות מחולקת בלחות המקסימלית שתייצר טל באותה טמפרטורה.

צפו בסרטון המסביר על הלחות באוויר רק בדקה הראשונה:

אז בעצם אנו מעוניינים לבדוק מהו הקשר בין הטמפרטורה לבין אחוז הלחות שבאוויר? 

למדידה הקשר בין הטמפרטורה לבין אחוז הלחות, נבצע באותו היום כמה מדידות ב-3 שעות קבועות:

1- המדידה הראשונה בשעה 8:00 .

2- המדידה השנייה בשעה 13:00.

3- המדידה השלישית בשעה 18:00.

ונשתמש באפליקציה למדידת טמפרטורה ואחוז הלחות באוויר:

 https://play.google.com/store/apps/details?id=amuseworks.thermometer

 

התמונה על עטיפת הסרט

Question Created By: amany sawaida
Creation Date: 2019-11-24 13:08:54
View Question