האפקט הפוטואלקטרי
Question:
היעזר בסרטון הבא וענה על השאלה שלאחריו:


מה מבין התשובות הבאות יביא לגידול בזרם בתא הפוטואלקטרי?

1 People tried to answer this question

הגדלת תדירות האור המוקרן על התא הפוטואלקטרי
שינוי החומר ממנה מורכב הפולט לחומר בעל פונקציית עבודה קטנה יותר
הגדלת עוצמת האור כאשר תדירותו אינה מספיקה על מנת לשחרר אלקטרונים
הגדלת עוצמת האור כאשר תדירותו מספיק גדולה על מנת לשחרר אלקטרוניםComments:


History of edits
More Interactive Questions that might interest you In Physics