אוסמוזה בביצה
Question:

אוסמוזה בביצה 

הניסוי שאתם הולכים לבצע ממחיש תהליך האוסמוזה  שהוא מעבר של ממס דרך קרום בררני לפי כיוון מפל הריכוזים . כידוע לביצה יש שתי קליפות - חיצונית ופנימית , בניסוי שאתם הולכים לבצע הביצים הושרו בחומץ למשך 48 שעות על מנת להסיר הקליפה החיצונית שלהם , הביצים נשארו עם קליפה פנימית אשר תהווה הקרום הבררני שדרכיו יתבצע מעבר הממס. 

אנא מכם לבצע את הניסוי לפי ההנחיות בסרטון אשר יתרום לכם בהבנת תהליך האוסמוזה ולענות על שאלת החקר הבאה :

?מה היא השפעת כמות הסוכר במים על ההיקף של ביצה חסרת קליפה חיצונית   

 עבודה נעימה 

 

Provide an answer by clicking on "Map" and then on "Add an Answer".Results, Analysis and Discussion

ממצאים :

 

היקף הביצה חסרת הקליפה החיצונית לפני הניסוי בס"מ

היקף הביצה שנמצאת במים בלבד בסוף הניסוי בס"מ

היקף הביצה +10 כפות סוכר בסוף הניסוי בס"מ

היקף הביצה שנמצאת במים + 20 כפות סוכר בסוף הניסוי בס"מ

14.5

16

13.5

11

14.3

15.7

13.8

10.7

 

לפי התוצאות שהתקבלו רואים שהיקף הביצה שנמצאת במים בלבד בסוף הניסוי גדל . והיקף הביצה שנמצאת בכוסות סוכר קטן יחסית להיקף הביצה לפני הניסוי.

דיון ומסקנות:

היקף הביצה שנמצאת במים בלבד בסוף הניסוי (אחרי 5 שעות) גדל מ14.3 ס"מ  ל 15.7 ס"מ , וזה קרה בגלל שמים עוברים באוסמוזה דרך קרון בררני (שמאפשר מעבר מולקולות ) על מנת להשוות ריכוזם מריכוז מומסים נמוך לריכוז מומסים גבוה . במקרה זה בתוך הביצה יש ריכוז מומסים גבוה לעומת הסביבה החוץ ביצתית שבה יש מים זאת אומרת ריכוז מומסים נמוך , לכן מים יעברו מריכוז מומסים נמוך שזה סביבה חוץ ביצית לריכוז מומסים גבוה שזה בתוך הביצה ולכן מים יכנסו לתוך הביצה דרך הקליפה הפנימית של הביצה שמהווה הקרום הבררני ולכן הביצה תתנפח וזה מתאים לכך שהתקבל עליה בהיקף הביצה מ 14.3 ס"מ ל 15.7 ס"מ.

 

היקף הביצה +10 כפות סוכר בסוף הניסוי  (אחרי 5 שעות) קטן מ 14.3 ס"מ ל 13.8 ס"מ  , וזה קרה בגלל אותו עקרון שדיברתי עליו קודם – אוסמוזה של מים שבה מים נעים דרך קרום בררני מריכוז מומסים נמוך לריכוז ממסים גבוה . בכוס הזו שמנו 10 כפות סוכר למים (הסביבה החוץ ביצית) מה שגרם להעלאת ריכוז המומסים בסביבה החוץ ביצית ביחס לריכוז המומסים שנמצאים בתוך הביצה ולכן מים ינועו מריכוז המומסים הנמוך זאת אומרת מתוך הביצה לכיוון הסביבה החוץ ביצית שבה ריכוז המומסים הוא גבוה ולכן ביצה מתכווצת וזה מתבטא טוב מאוד בתוצאות שהתקבלו כך שהיקף הביצה קטן מ 14.3 ס"מ ל 13.8 ס"מ.

 

היקף הביצה +20 כפות סוכר בסוף הניסוי בס"מ (אחרי 5 שעות ) קטן מ 14.3 ס"מ ל 10.8 ס"מ , כמו שהסברתי קודם (בכוס עם 10 כפות סוכר) אותה סיבה מים נעים מריכוז המומסים הנמוך שזה בתוך הביצה לכיוון ריכוז המומסים הגבוה שזה מחוץ לביצה ולכן הביצה התכווצה – היקף הביצה קטן.

בכוס הזה רואים לפי התוצאות שהיקף הביצה קטן יותר מכוס השנייה שהכילה 10 כפות סוכר. וזה נובע מכך שבכוס זו הכפלנו כמות הסוכר שבמים זאת אומרת שהגדלנו ריכוז המומסים ולכן יותר מים יצאו מהביצה לכיוון הסביבה החוץ ביצית ולכן הביצה התכווצה יותר והיקף הביצה קטן יותר.

 Comments:
1.  Azazme Samah (04.06.2018 pm 07.25.43)
אוסמוזה בביצה משוב

הניסוי מאוד מוצלח בהסברת הנושא של אוסמוזה בנוסף לזה שהוא ניסוי פשוט וממוצרים זמינים ביום יום

אפשר להבין את עקרונות האוסמוזה ואיך ממס עובר מריכוז גבוהה של מומסים לריכוז נמוך שלהם , יתר על כך הניסוי מאפשר לראות את התופעה בעין.

נקודות לשיפור 

הטבלה של התוצאות לא כל כך ברורה אולי היה ניתן לסדר אותה בשני טורים לפני ואחרי הניסוי

היה אולי מעניין אם הוספת את הממס בהדרגה יותר כך גם לנטר את כמות הממס שתשמור לנו על אותו גודל של ביה 

לראות את הרמה שבה ריכוז ממס בתוך הביצה משתווה לריכוז הממוס בחוץ ואז מקבלים נקודת שיווי משקל שבה ממס לא עובר יותר

2.  khalaily madlen (04.06.2018 pm 08.33.47)
אוסמוזה

ניסוי מאוד מעניין שמקשר אותנו עם חומרים מהיום יום ומראה לנו איך הם מקושרים לעולם הכימיה והמדע , הייתה ממליצה להרחיב את הניסוי ולבצע ניסוי חקר עם שימוש בחומרים כימיים שהם גם לא מחיי יום יום History of edits
More Interactive Questions that might interest you In Biology