? מהי השפעת כמות המנטוס על נפח הגז הנפלט מקולה
Question:

 כאשר מכניסים מוצק למשקה מוגז , פני שטח של המוצק מהווים אתרי התגרענות שעליהם נוצרת כמות גדולה של בועות של פחמן דו חמצני

התגרענות היא תופעה פיזיקלית המאפיינת את תחילתו של תהליך מעבר פאזה או של תהליך הפרדת פאזות ,התופעה מתאפיינת בכך ששינוי הפאזה מתחיל בנקודות מסוימות במרחב, והחומר סביב אותן נקודות עובר למצב הצבירה החדש.

Provide an answer by clicking on "Map" and then on "Add an Answer".Results, Analysis and Discussion

הצגת תוצאות מדידות בטבלה:

הצגת תוצאות מדידות בגרף:

ניתן לראות את התוצאות מוצגות בטבלה כאשר לכל כמות מנטוס מתאימה יש היקף בלון מתאים אצלי ואצל דאנה וג'אורגי.

הצגתי את התוצאות גם בגרף כאשר בגרף , ציר  Xמסמן כמות מנטוס וציר Y מסמן היקף הבלון כאשר ישנם 3 עקומות בגרף שמתאימות לתוצאות של שלושתנו.

בשלושת הגרפים אפשר לראות עלייה בהיקף הבלון כתוצאה מעלייה בכמות המנטוס. נוכל להסיק מהתוצאות של שלושתנו שכמות המנטוס אכן משפיעה על נפח הגז הנפלט מהקולה וככל שקולה תכיל יותר כמות של מנטוס כך יוצא יותר נפח גז מקולה וגורם לנפיחת בלון בהיקף ההולך וגדל כשכמות המנטוס תגדל.

מתוך תוצאות ניתן לראות שתוצאות של דאנה וגאורגי קרובות לתוצאה שלי,  מגמת העלייה שקבלנו שלושתנו תואמת את המידע מאחורי תאוריה זו ומוכיחה את ההשפעה שהצעתי ובדקנו אותה.Comments:
1.  Hujerat Haneen (04.06.2018 pm 01.38.19)
תגובה

לדעתי עשית את הניסוי בצורה מאוד ברורה , הציוד והתהליך , העוסק בתופעת ההתגרענות . (חיזוק חיובי)

לשרטט טבלה וגם גרף (חיזוק חיובי)

שמת את הקולה בכל הבקבוקים וארי כך בסוף סגרת אותם בפקק , זה משנה את כמות הגז . ( הצהרה טכנית)

אפשר לשאול גם שאלה ברמה גבוהה יותר , למשל : מה הוא הנפח המקסימלי שאפר לנפח בו את הבלון. (הרחבה הצעתית)

כל הכבוד הסרט מושקע :) History of edits