First Name: Soma
Last Name: Safadi
E-Mail: soma.safad12@gmail.com
Phone:
Institution Name: Majdal Shams Middle School
Country: Israel
Send a message to this User

Questions for Safadi Soma

التعديل الوراثي
0 Comments 246 Views 2017-04-02 20:42:02
التعديل الوراثي ھو إدخال صفات وراثية جدیدة على صنف ما من الكائنات الحیة باستخدام تقنيات محددة، قصد الحصول على كائنات ذات صفات جدیدة مرغوب فیھا، وذلك في المجال الفلاحي والطبي والصناعي. وھكذا یعتبر النبات معدلا وراثیا عن... Continue Reading