הנחות הקוונטים
Question:
מה מהבאים אינו נכון באשר להנחות שהניח בוהר עבור מסלולי התנועה של אלקטרון באטום מימן?
ניתן ךהיעזר בערך הבא בויקיפדיה:
0 People tried to answer this question

האלקטרון רשאי לנוע ברדיוסים מסויימים בלבד אשר בהם אינו פולט אנרגיה
כמקובל בפיזיקה הקלאסית, גם כאן במהלך תנועתו האלקטרון פולט אנרגיה כיוון שהוא נמצא בתאוצה
התנע הזוויתי של האלקטרון הינו כפולה שלמה של קבוע של הטבע
לאלקטרון יתכנו אנרגיות מסויימות בלבד ולא יתכן כי תהיה לו כל אנרגיה שהיאComments:


History of edits
More Interactive Questions that might interest you In Biology