חוק השלישי של ניוטון
Question:

 

החוק השלישי של ניוטון מסבר שלכל פעולה יש תגובה שווה לה בכיוון ההפוך והחץ שבציור מציין את כמות הכוח אם הוא ארוך יותר כמות הכוח המשפיעה על הגוף האחר גדולה יותר .

מהי ההשפעה של אורך החץ המשמש ציור על כוח הגוף ?

 

2 People tried to answer this question

משקל של כוח

כיוון הכוח

הגוש של הגוף

כמות החשמלComments:
1.  araidy enav (01.03.2018 pm 04.20.42)
قانون نيوتن الثالث
2.  araidy enav (14.06.2018 pm 05.37.33)
قانون نيوتن الثالثHistory of edits
Edited BY: enav araidy Edit Date: 2018-03-01 14:19:31
Edited BY: enav araidy Edit Date: 2018-03-01 14:15:41
Created By: enav araidy Edit Date: 2018-03-01 08:36:40
More Interactive Questions that might interest you In Physics