ניוטון 2
Question:

כוח שקול אפקי של 10 ניוטון פועל על קופסה שמסתה 2kg שעומדת על משטח חלק

מה היא תואצת הקופצה ??

0 People tried to answer this question

5 msec

5 sec

10N

10 Nsec

שימו לב ליחדות מדדידהComments:


History of edits
More Interactive Questions that might interest you In Biology