חוק ניוטן 2
Question:

כוח שקול אופקי של 4N פועל מתחיל לפעול על תיבה שמסתה 1kgהנמצאת במנוחה על משטח חלק.הכוח פועל במשך 5sec.

0 People tried to answer this questionComments:


History of edits
More Interactive Questions that might interest you In Biology