The Golden Ratio and Human Body
Question:

The connection between mathematics and nature is sometimes stronger than people assume. Moreover, mathematics and psychology are also incredibly connected. 

In this research, we are going to take a closer look at this unusual connection. 

  1. We will start with some measuring of our arm and index finger and find a certain ratio.
  2. Then, we will learn the mathematical meaning of that ratio.
  3. Finally, we will reflect on the connection between the new mathematical term and the way humans grasp the beauty. 

 

Is there any connection between bones' ratio, human face, and mathematics? If so, what would it be?

1. Our index finger has three bones. 
Each bone is followed by a smaller bone. 
Please measure the two longer bones of your index finger. 
Now, divide the length of the long bone by the medium bone. 
For example, 5 (the longest bone) / 3 (medium bone) =1.66
Insert your findings in the table attached to the map

 

2. With a ruler, measure the length of your arm (from the elbow to the end of your longer finger) and your hand (palm and fingers). 
Insert your Measures.

Now, please calculate the ratio between the length of your arm by the length of your hand. Insert your ratio.
Insert you findings in the table attatched to the map

arm-showing-golden-proportions

3. On the map, please pin your actual address (domicile)

4. On the map, please pin your grandparents' origin. 

5. Please state your gender.
The ratio that you have discovered is called Phi number and it is found in nature and the human body.
The following mathematical explanation and link 
will give you a deeper explanation about how we calculate Phi and how we find it in our body.
Think about the following sequence 1,1,2,3,5,8,13...
 What is the next number? (Insert your findings in the table attached to the map)

Get into this link to learn more about the golden ratio and human body

Fibonacci discovered this mathematical sequence as part of biological research with rabbits.
The golden ratio is found in everyone's faces. 
It seems that humans naturally (and unconsciously) defined beauty by intuitively assessing the golden ratio. 
A face is considered more beautiful as ratios come closer to the Phi number. 
In the next app, you can explore your beauty and origin.

Face's golden ratio on the computer  or  App which gives you golden ratio and origion
Remember, different types of beauty may exist but they all obey the same mathematical ratio- The Golden Ratio.

Provide an answer by clicking on "Map" and then on "Add an Answer".Results, Analysis and Discussion


Comments:
1.  Khateeb Mariam (13.12.2019 pm 09.19.40)
הערכת עמיתים - מרים חטיב

שלום , 

הפסקה הראשונה יוצרת מוטיבציה גדולה אצל התלמידים , ומושכת אותם להמשיך ולסיים עד הסוף . הצגת השלבים בהתחלה ולאיפה אנחנו רוצים להגיע בסוף גם יפה , ומייצר איזשהו סדר ללומד . השאלות שיש בטקסט הם שאלות מייצרות מוטיבציה ללומד שזה דבר חשוב לפי דעתי .

התמונות  שצרפתי עוזרות לתלמיד להבין מה מבוקש ממנו ואיך אפשר למדוד את זה . הסרטון מציג הרבה דברים מעניינים , שמציגים את הקשר בין המתמטיקה לטבע . האפליקציה  עוזרת להבהיר את הנושא ולראות אותו במקום אחר בגוף האדם , ולא רק בידיים.
המצגת , האנימציות , הסרטון וההסבר מושלמים , הכל ברור מובן ומוצג בצורה מעניינת ומושכת את תשומת הלב של הלומד .

לסיכום , הנושא מאוד מעניין ,ההצגה שלך מושכת את התלמיד לאהוב ללמוד מתמטיקה ומגדילה המוטבציה שלהם שזה דבר חשוב בעיניי .

תודה רבה על ההשקעה , כל הכבוד.

2.  Moadi Diana (24.12.2019 am 10.35.06)
דיאנה מעדי

פאולה שלום,

הנושא מאוד מעניין, נהניתי לקרוא ולדעת שקיימים דברים כאלו בחיים. זו הפעם הראשונה שבו הכרתי נושא מתמטי אשר קשור לחיי היום יום באופן ישיר! 

אהבתי שהפעילות היא מגוונת - מכילה סרטונים, אפליקציה ותמונות. אהבתי שהיא עונה באופן מצויין על המטרה של מערכת "augmented world" ושל המשימה שלנו (משימה שאפשר לבצעה במיקומים שונים ברחבי העולם), וכמובן שכל הכבוד על הנוסח באנגלית.

טיפ אישי: הייתי ממליצה להגדיר את מטרת הפעילות ואת המשמעות של המדידות בתחילת הפעילות (שבני אדם הגדירו את היופי ע"י הערכה אינטואיטיבית של יחס הזהב, ושפנים נחשבות ליפות יותר ככל שהיחסים מתקרבים לערך של phi), כי כך, בעיניי, את יוצרת יותר מוטיבציה אצל הקורא לבצע את המדידות ולהתעניין יותר בנושא.

כל הכבוד על ההשקעה במשימה, יצא מגניב ומעניין מאוד!

3.  Grupman Liraz (24.12.2019 pm 11.00.00)
יחס הזהב

שלום פאולה,

שאלת החקר שבחרת נהדרת! את המושג יחס הזהב הכרתי אבל לחלוטין לא ידעתי את הקשר לסדרת פיבנואצי. את מקרבת את התלמידים למונח מתמטי שרחוק מעולמם.

ככל שהתקדם הסרטון, רציתי מייד לגשת ולמדוד את המרחקים בגופינו ולבדוק את התאמתם ליחס הזהב. אין ספק שגם בקרב התלמידים תתעורר תחושה דומה.

מאוד אהבתי את ההמחשה עם הקלות בה אנחנו מייד יודעים באיזה פרצוף יחס הזהב הינו המושלם ביותר. הייתי מוסיפה אפילו עוד דוגמאות כאלה. אני מציעה להאיץ קלות את קצב הקריינות בסרטון, היו רגעים שזה היה מעט איטי.
בנוסף אני מציעה לשלוח את התלמידים לחפש עוד יצורים בטבע שמקיימים את יחס זהב, מניחה שיהיו תלמידים שהסקרנות תשלח אותם רחוק ויחזרו עם נתונים מפתיעים.

כל הכבוד!

 

 

 

 History of edits
Edited BY: paola levy Edit Date: 2019-12-10 20:12:16
Edited BY: paola levy Edit Date: 2019-12-10 20:10:33
Edited BY: paola levy Edit Date: 2019-12-10 19:37:47
Edited BY: paola levy Edit Date: 2019-12-10 18:09:24
Edited BY: paola levy Edit Date: 2019-12-10 18:06:03
Edited BY: paola levy Edit Date: 2019-12-10 17:18:44
More Interactive Questions that might interest you In Mathematics