חוקי ניוטון
Question:
שני תלמידים יושבים על כיסאות זהים, ופונים זה אל מול זה. אחד התלמידים מניח את רגליו על ברכי התלמיד השני, דוחף אותו וגורם לתנועה. איזה מבין המשפטים מתאר את מה שמתרחש במהלך הדחיפה כל עוד רגליו של התלמיד הראשון נוגעות בשני.
0 People tried to answer this question

התלמיד הראשון מפעיל כוח על השני, אך השני אינו מפעיל כוח על הראשון.
שני התלמידים מפעילים כוחות זהים בגודלם אחד על השני.
הכוח שהפעיל התלמיד הראשון גדול מהכוח שהפעיל השני עליו, הדבר גורם לתנועה.
שני התלמידים אינם מפעילים כוח זה על זהComments:


History of edits
Edited BY: bc bc Edit Date: 2016-05-20 19:25:11
Edited BY: Shadi Asakle Edit Date: 2016-05-18 17:44:34
More Interactive Questions that might interest you In Physics