חוקי ניוטון
Question:

שני תלמידים יושבים על כיסאות זהים, ופונים זה אל מול זה. אחד התלמידים מניח את רגליו על ברכי התלמיד השני, דוחף אותו וגורם לתנועה. איזה מבין המשפטים מתאר את מה שמתרחש במהלך הדחיפה כל עוד רגליו של התלמיד הראשון נוגעות בשני?

7 People tried to answer this question

התלמיד הראשון מפעיל כוח על השני, אך השני אינו מפעיל כוח על הראשון.

שני התלמידים אינם מפעילים כוח זה על זה.

הכוח שהפעיל התלמיד הראשון גדול מהכוח שהפעיל השני עליו, הדבר גורם לתנועה.

שני התלמידים מפעילים כוחות זהים בגודלם אחד על השני.Comments:


History of edits
Edited BY: Shadi Asakle Edit Date: 2016-10-03 12:23:08
Edited BY: Shadi Asakle Edit Date: 2016-10-03 00:32:36
Edited BY: Shadi Asakle Edit Date: 2016-10-03 00:24:00
Edited BY: Shadi Asakle Edit Date: 2016-10-03 00:23:40
Edited BY: Shadi Asakle Edit Date: 2016-10-03 00:21:22
Edited BY: Shadi Asakle Edit Date: 2016-10-03 00:18:17