תכנות
Question:

כתוב תוכנית שמדפיסה את כל המספרים המתחלקים ב2

0 People tried to answer this question


Comments:
1.  taha muhammed (23.11.2016 am 11.48.09)
הערה

צריך לתת טווח רצוי לפי השאלה שלך זה לא סופיHistory of edits
More Interactive Questions that might interest you In Computer