שפת c
Question:

כתוב תוכנית שמדפיסה מספרים מ 1 עד 99 וקולטת המספרים המחלקים על 5

Provide an answer by clicking on "Map" and then on "Add an Answer".Results, Analysis and Discussion


Comments:


History of edits
More Interactive Questions that might interest you In Computer