שפת C
Question:

כתוב תכנית שקולטת אות גדולה באנגלית ומדפיסה את מספר הסדר שלו

Provide an answer by clicking on "Map" and then on "Add an Answer".Results, Analysis and Discussion


Comments:


History of edits
More Interactive Questions that might interest you In Computer