שפת C
Question:

כתוב תוכנית אשר רצה על המספרים מ 1 עד 100 , ומדפיסה את הממוצע של המספרים שמתחלקים על 5 בלי שארית .

Provide an answer by clicking on "Map" and then on "Add an Answer".Results, Analysis and Discussion


Comments:
1.  Rabea Ghayda (23.11.2016 pm 06.32.08)
My Answer..!

#include<stdio.h>
void main()
{
    int x, count=0,sum=0, avg;
    for (x = 1; x <= 100; x++)
    {
    
        if (x % 5 == 0)
        {
            count = count + 1;
            sum = sum + x;
        }
        
    }
    avg = sum / count;
    printf("%d ", avg);
}History of edits
Edited BY: Belal Hejaze Edit Date: 2016-11-16 23:45:17
Edited BY: Belal Hejaze Edit Date: 2016-11-16 21:10:56
Created By: Belal Hejaze Edit Date: 2016-11-16 21:10:08
More Interactive Questions that might interest you In Computer