שפת C
Question:

כתוב תוכנית קולטת שני משתנים x ו y (להניח שהקלט חייב להיות חיובי ) ומדפיסה x בחזקת y.

1 People tried to answer this questionComments:


History of edits
Edited BY: Fared Razouq Edit Date: 2016-11-16 23:41:35
Created By: Fared Razouq Edit Date: 2016-11-16 23:40:40
More Interactive Questions that might interest you In Computer