שאלה בשפת c
Question:

כתוב תוכנית שתדפיס את הספרים 50 עד 100 ותעשה את הממוצע שלהם ?

2 People tried to answer this questionComments:


History of edits
More Interactive Questions that might interest you In Computer